catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

talentos@e4coaching.com

 
-
-

 

Talents/imprimir página

Recerca i selecció de candidats
-

Cerca el candidat idoni?

Té el perfil del lloc ben definit?

Vol realitzar la recerca vostè mateix o prefereix que realitzi la publicació de l’oferta i els filtrats necessaris?

 

  •     Publicacions en premsa escrita
  •     Publicacions en borses de treball on-line
  •     Base de dades pròpia de candidats


 


 

 

Com SELECCIONAREM al millor candidat?: No ho farem nosaltres si no vostè i per això nosaltres:

 
Escollirem als aspirants idonis:

  • Analitzant les candidatures rebudes
  • Comprovant quines s’ajusten al perfil del lloc
  • Seleccionant els millors i programant una entrevista amb ells
  • Acordant les proves a realitzar . Efectuant-les, corregint-les, analitzant-les i valorant els resultats.
  • Avaluant les entrevistes i redactant un informe de candidats finalistes
  • Presentant les conclusions i concertant noves entrevistes entre els candidats i l’empresa.

Si es produís la incorporació d’algun d’ells, establirem un calendari de seguiment i garantia

 

Si desitja aconseguir la persona ideal, contacti amb nosaltres: talentos@e4coaching.com

 

-