catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

talentos@e4coaching.com

 
-
-

 

Talents/imprimir página

Perfil del lloc de treball
-

 

 

 

Una bona definició del lloc a cobrir ens permetrà realitzar un excel·lent procés de RECERCA i SELECCIÓ de candidats.

Descriurem el perfil del lloc de treball en base a:

  • Les característiques personals, habilitats, coneixements i conductes necessàries
  • Les funcions a dur a terme
  • Necessitats específiques: lideratge, integrabilitat en equips ja formats...
  • L’estratègia, cultura i objectius de l’empresa

Com aconseguir el candidat idoni per al lloc a cobrir?

Escrigui’ns per a concertar una reunió: talentos@e4coaching.com

 

-