catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

proyectos@e4coaching.com

 
-
-

 

Projectes i Iniciatives/imprimir página

Finançament per entitats financeres
-

Com a complement al finançament a través de socis, en el moment de naixement o d’expansió del teu negoci també t’oferim la possibilitat de gestionar l’accés als recursos que ofereixen les entitats financeres, com per exemple:

- Finançament bancari a través de préstecs (a mig termini) i pòlisses de crèdit (a curt termini)

- Posada en contacte amb societats de garantia recíproca per a l’obtenció d’avals

- Fórmules de risc compartit

- Accés a altres instruments financers: descomptes, leasings, rentig, factoring, confirming. 

 

-