catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

proyectos@e4coaching.com

 
-
-

 

Projectes i Iniciatives/imprimir página

Anālisi Oportunitat de Negoci
-

Si pretenem llançar al mercat una nova oferta de productes o serveis, i si ho volem fer creant una empresa entorn  a aquesta idea, hem d’aprofundir, descobrir si:


Darrera la IDEA hi ha una vertadera OPORTUNITAT DE NEGOCI?


Aquí és a on haurem de recórrer a l’experiència d’altres persones que després d’anys de crear noves empreses i iniciatives, es poden sumar a les teves reflexions i observacions, càlculs inicials, etc...

Abans d’entrar als arbres que conformen el PLA DE NEGOCI hem d’ANALITZAR si hi ha OPORTUNITAT en el bosc.

Quin sentit té un laboratori especialitzat només en la verola?

Invertiries en un projecte de fabricació de màquines d’escriure per comercialitzar-les a Espanya?

Qui creu en l’èxit d’una súper clínica veterinària en una població no ramadera, de 20.000 habitants i enfora d’una gran ciutat?

Si ens conta la seva proposta el podem ajudar en aquesta primera i imprescindible passa, concertant una entrevista o cita a través del correu electrònic: proyectos@e4coaching.com

 

-