catalàcastellano
empresa | contactar
-
-

 

Gestió Patrimonial/imprimir página

Administració
-

Compti amb nosaltres per ocupar-nos de realitzar totes les tasques i tràmits econòmico-administratius que el seu patrimoni requereixi:

  • Comptabilitat pel seu propi coneixement i per a complir amb les obligacions mercantils i fiscals
  • Organitzar els documents en arxius físics i/o digitals
  • Relació administrativa amb clients, proveïdors, subministradors, socis, bancs...

 POSI ORDRE ADMINISTRATIU EN EL SEU PATRIMONI

DISPOSI FÀCILMENT DE LA INFORMACIÓ

gestionpatrimonial@e4coaching.com

 

-