catalàcastellano
empresa | contactar
-
-

 

Gestió patrimonialimprimir página

El patrimoni es pot rebre i es pot crear. Gestionar-lo suposa administrar-lo adequadament, amb vocació de conservar-lo i en la mesura de les possibilitats fer-lo créixer.

Per a les persones que disposen d’ell i necessiten una gestió integral que cuidi de totes les seves facetes (comptable, fiscal, relació amb clients, gestió d’actius financers, estudi d’alternatives d’inversió...)Administració
-
-
--Mostrar tots els continguts

Relació amb assessors
-
-
--Mostrar tots els continguts

Nous projectes d’inversió
-
-
--Mostrar tots els continguts

Assistència a Consells i Juntes
-
-
--Mostrar tots els continguts

 

-