catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

coaching@e4coaching.com

 
-
-

 

Coaching/imprimir página

Directius
-

El DIRECTIU sent sobre les seves espatlles la responsabilitat de respondre a moltes expectatives: les de l’empresa, les de la seva pròpia carrera i les del seu “cercle personal”.

 
 

 Rep uns objectius i no sempre ha estat convidat a conversar d’ells amb qui els hi estableix (superior jeràrquic).

Aquests objectius pels que ha de lluitar, compartir amb l’equip que lidera, han d’esser incorporats d’alguna manera com a propis.

Freqüentment ens trobarem aquí amb un complex món d’interrelacions personals, tensions familiars, horaris extenuants...

Necessitem sortir d’aquest cercle, distanciar-nos, collir perspectiva, dedicar un temps a reflexionar. Tot això i més és el que pretén el COACHING PER A DIRECTIUS.

 
Conversaràs pacientment i molt activament amb algú que ha passat per situacions paregudes, i en el joc de preguntes, en una operació conjunta de descobriment pràctic, en un procés de “buidar-se”, trobaràs les teves pròpies respostes i solucions. Aquelles que estaven en qualque lloc i no veies.   

 

-