catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

coaching@e4coaching.com

 
-
-

 

Coaching/imprimir página

Empresarial
-

L’empresa té definits en menor o major mesura, uns OBJECTIUS i vol organitzar-se de forma òptima per aconseguir-los. Aquest plantejament és comú a totes les empreses independentment de la seva mida, essent el caràcter organitzatiu, orientat a la consecució d’aquests objectius, el seu element diferenciador, respecte a altres formes de generació de valor i una de les bases de la seva continuïtat.
(Interessant reflexió sobre l’empresa feta per un dels nostres primers clients de coaching empresarial)

En aquest servei de COACHING EMPRESARIAL plantegem  una intensa col·laboració entre l’equip de coaching i la Direcció de l’empresa.

La nostra col·laboració va des de l’ajuda en la definició d’objectius, fins el procés d’elaboració i seguiment dels plans estratègics, S’estén des de la pròpia Direcció General fins aquells Directius i altres caps de responsabilitat per als que es consideri que el treball amb el COACH serà especialment positiu.

Així el COACH treballa amb l’empresa com a unitat, amb els individus que la dirigeixen  com a professionals i amb els equips de direcció.

Aquesta col·laboració es farà mitjançant sessions presencials, sessions en videoconferència, missatgeries instantànies, correu electrònic i conversacions telefòniques.

 

-