catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

analisis@e4coaching.com

 
-
-

 

Anālisi i Suport/imprimir página

Informes per a tercers
-

Al presentar la vostra empresa i/o negoci, per a sol·licitar un préstec, per a convèncer a un inversor, per a obtindre crèdit d’un proveïdor, etc... sempre hem d’esperar que ens sol·licitin informació econòmico-financera de l’empresa.

 

 

 

 

Però la informació pot esser presentada i explicada de moltes maneres, destacant allò que volem destacar, essent detallistes en allò que més ens interessa i breus en lo de menor importància, segons a qui se li entregui.

La nostra proposta consisteix en incorporar a la informació comptable, tots aquells matisos i comentaris que només el Cap coneix, sense que entrin en contradicció una cosa i una altra. Les explicacions són tant o més convincents quant més ho siguin els documents informatius que l’acompanyen. La informació ha de reafirmar la conveniència de la nostra proposta/objectiu.

 

-