catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

analisis@e4coaching.com

 
-
-

 

Anālisi i Suport/imprimir página

Informes per a ús intern
-

A partir de la comptabilitat i de la informació extra comptable que disposa el client, elaboram uns informes personalitzats en resposta a necessitats concretes d’informació. Es poden fer una idea amb aquest exemple:

Ens deia un client: “Jo no entenc res de comptabilitat, som uns missers que hem format una SL, facturam uns 700.000€/any i voldríem tenir una informació detallada de la facturació dels 3 darrers anys, veient l’evolució per client, per associat i per especialitat.”

Rta. A partir de les dades que ens heu donat i de les de comptabilitat, us farem un quadre explicatiu que us informi amb valors absoluts i relatius del que heu sol·licitat, juntament amb uns gràfics senzills que us mostrin l’evolució:

 

Altres informes que ens demanen amb certa regularitat:

  • Detall mensual de despeses, per al seu seguiment.
  • Elaboració de pressuposts a partir dels anys anteriors i de les variacions esperades.
  • Quadre de seguiment de morositat.
  • Detall dels compromisos bancaris i el seu seguiment.
  • Detall de les despeses de personal.
  • Càlcul dels costos reals per hora treballada. 

 

-